MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

logozhp ns2

 

„[…] A dgy spyta cię ktoś: „Skąd ten krzyż na twej piersi?”
Z dumą odpowiedz mu: „Taki mają najdzielniejsi,
bo choć mało mam lat w mym harcerskim mundurze,
Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczna chwałę służę”.
     I świeć przykładem świeć!
     I leć w przestworza leć!
     I nieś ze sobą wieść,
    Że być harcerzem chcesz!”
                            (fragment piosenki „Harcerskie ideały”)

 

Na terenie naszego Ośrodka od października 2013r. działa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „4 żywioły”, która prowadzoną jest przez:

 • dh Klaudynę Tarnogrodzką – drużynowa;
 • pwd. Igę Woźnicką – przyboczna.

Zbiórki drużyny odbywają się na terenie naszego Ośrodka raz w tygodniu – w poniedziałki od godz. 16:15

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.

Program pracy drużyny dostosowany jest przede wszystkim do możliwości poszczególnych wychowanków, ich zainteresowań i bazuje na ich indywidualnym potencjale. Naszym celem nadrzędnym jest kształtowanie osobowości harcerzy według prawa harcerskiego.

Pozostałe cele to:

 • kształtowanie szacunku do symboli, poznawanie historii, tradycji, obrzędów ZHP;
 • doskonalenie wiedzy oraz technik harcerskich;
 • umożliwienie członkom drużyny spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób;
 • integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • motywowanie do pracy nad sobą;
 • wywieranie pozytywnego wpływu;
 • stworzenie więzi oraz życzliwej atmosfery w drużynie. 

Najważniejsze zamierzenia na rok 2017/2018 to:

 1. Wzięcie udziału w Turnieju Drużyn i Gromad Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł „Złotej Lilijki”,
 2. Zorganizowanie Dnia Myśli Braterskiej na terenie naszego Ośrodka dla wszystkich drużyn z terenu Hufca Szczecinek;
 3. Wzięcie udziału w zbiórce publicznej i pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność drużyny (jarmark bożonarodzeniowy);
 4. Uczestnictwo w Zlocie Hufca 2018.

 

HARMONOGRAM PRACY DRUŻYNY – kliknij

 

fbkliknij

Skip to content