MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

REWALIDACJA I POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

      Wszyscy wychowankowie i uczniowie ośrodka uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej lub grupowej.

   Rodzaje zajęć rewalidacyjnych uwarunkowany jest zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. Diagnozy dokonuje zespół nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów pracujących z dzieckiem. 

    Placówka w zależności od potrzeb oferuje swoim podopiecznym różne typy zajęć rewalidacyjnych:

 

 1. INTEGRACYJNA TERAPIA USTNO – TWARZOWA WG S. MASGUTOWEJ
 2. INTEGRACJA SENSORYCZNA
 3. NEUROSENSOMOTORYCZNA TERAPIA TAKTYLNA
 4. TERAPIA BIOFEEDBACK
 5. TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 6. TERAPIA RĘKI
 7. SURDOTERAPIA
 8. REWALIDACJA NARZĄDU RUCHU
 9. TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH
 10. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE
 11. GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 12. TYFLOTERAPIA
 13. MUZYKOTERAPIA
 14. REWALIDACJA ZABURZONYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH
 15. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
 16. KARMIENIE TERAPEUTYCZNE
 17. METODA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ (SNOEZELEN)
 18. TERAPIA METODĄ KNILLÓW
 19. TERAPIA METODĄ TOMATISA
Skip to content