MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

WITAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rada Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku, to nikt inny jak my rodzice/opiekunowie ?. W dniu 14 września b.r. odbyło się plenarne posiedzenie RR, na którym m.in.: dokonaliśmy wyboru nowego Prezydium Rady, przyjęliśmy Program Wychowawczo-Profilaktyczny Ośrodka. Ustaliliśmy również, iż składka na Radę Rodziców pozostaje bez zmian.

  1. Składka na Radę Rodziców jest składką roczną.
  2. Aktualnie składka ta wynosi 25 zł od ucznia.
  3. Jednak jeśli z danej rodziny do Ośrodka uczęszcza więcej niż 1 dziecko, to składka jest niższa i wynosi 15 zł od każdego dziecka.
  4. Składkę wpłacamy do Wychowawców klas.

Jak co roku zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe na działalność statutową, chcielibyśmy, aby wszyscy dołożyli cegiełkę finansową, abyśmy mogli być bardziej obecni w życiu szkoły.

Serdecznie dziękujemy – Rada Rodziców w SOSW w Szczecinku

Czytaj Więcej

SKŁAD RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca – Justyna Rodziewicz
  • Zastępca Przewodniczącej – Katarzyna Dylewska
  • Sekretarz – Hanna Dianow

Komisja Rewizyjna:

  • Lucyna Augustyn
  • Elżbieta Karolczuk
  • Agnieszka Szymańska

Kontakt do Rady Rodziców: rr.sosw.szczecinek@wp.pl

Osoba do kontaktu ze strony Placówki: Katarzyna Wilczyńska – pedagog szkolny

Czytaj Więcej
Skip to content