SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca – Justyna Rodziewicz
  • Zastępca Przewodniczącej – Katarzyna Dylewska
  • Sekretarz – Hanna Dianow

Komisja Rewizyjna:

  • Lucyna Augustyn
  • Elżbieta Karolczuk
  • Agnieszka Szymańska

Kontakt do Rady Rodziców: rr.sosw.szczecinek@wp.pl

Osoba do kontaktu ze strony Placówki: Katarzyna Wilczyńska – pedagog szkolny