Nadszedł Nowy Rok Szkolny, w którym to, jak co roku na początku zawierzamy się opiece Matki Bożej. Jej wizerunek widnieje na kamieniu przed szkołą, a uczniowie wraz z katechetką symbolicznie składają kwiaty.

Opracował: D. Łuksza