MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

INTERNAT

 

s6002000Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia opiekę całkowitą uczniom pobierającym naukę poza miejscem swego zamieszkania. Spełnia on rolę środowiska wychowawczego i przejmuje obowiązki domu rodzinnego na czas pobytu wychowanków w Ośrodku. Dzięki wewnętrznej organizacji i zapleczu materialnemu Internat zapewnia podopiecznym warunki dla ich właściwego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, przygotowując tym samym do życia
w społeczeństwie.
Internat prowadzi działalność w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.

Skip to content