W obecnym roku szkolnym klasy Ic-II b oraz IIc-IIIc kontynuują zajęcia z zakresu innowacji pedagogicznej, wykorzystującej program Attention Autism. Odbywają się one podczas zajęć rozwijających komunikację wspierając, rozwijając i budując wspólną uwagę, samodzielność oraz umiejętności komunikacyjne uczniów.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, które często są wykorzystywane jako wprowadzenie do tematu lekcji. Uczniowie przeszli już II poziomy programu. Wszystkie dzieci na miarę swoich możliwości opanowały umiejętność skupienia uwagi na osobie prowadzącej, poprzez powtarzanie słownictwa, nazywanie używanych przedmiotów, prośby o powtórzenie wykonywanej czynności oraz widoczne zadowolenie z udziału w zajęciach.

Aktualnie uczniowie rozpoczęli III poziom programu, który zakłada naukę przenoszenia koncentracji uwagi z obserwacji na działanie własne. W tym poziomie uczniowie są czynnie włączani w działanie, naśladują czynności wykonane przez nauczyciela, uczą się aktywnie obserwować kolegów i koleżanki oraz czekać na swoją kolej.

Opracował: E. Paszewska