Wakacje to czas zabawy i wypoczynku. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Dlatego 13 czerwca zorganizowaliśmy pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji, którą przeprowadziła Pani Jolanta Siemaszko – zastępca komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku.

 

<< BEZPIECZNE WAKACJE >>
kliknij

ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!!

Opracował: D. Abolik