IMG_20190510_095429_01

Pod koniec marca 2019 r. w SOSW im. Jana Brzechwy w Szczecinku odbyły się pogadanki nt: ,,Bezpiecznie na wsi” przeprowadzone przez panią Katarzyna Szczepańską pracownicę KRUS w Szczecinku. W czasie spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum
nr 4 i 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, mieli okazję oglądnąć dydaktyczne filmy
o formach zapobiegania różnym wypadkom na wsi przez cały rok, w różnych porach roku. Zapoznano uczniów z wybranymi przykładami groźnych wypadków w gospodarstwach rolnych i sposobami zapobiegania im. Pani Katarzyna Szczepańska zachęciła uczniów klas 1-3 i 4-8 Szkoły Podstawowej nr 8 do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt.:,,Maszyna pracuje dziecko obserwuje”. Zaprezentowała i omówiła prace plastyczne nagrodzone z poprzednich lat, wskazując na bezpieczeństwo dzieci na wsi w różnych sytuacjach. Na zakończenie prowadząca rozdała ulotki i drobne pamiątki ze spotkania (elementy odblaskowe, miarki, ,,smycze”, torby ekologiczne). Uczniowie i nauczyciele stwierdzili, że spotkanie było ciekawe, potrzebne i pouczające. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt:,,Maszyna pracuje dziecko obserwuje”, a wybrane prace zostały przesłane do oddziału KRUS Koszalin przez p. Krystynę Berezowską – nauczycielkę SOSW w Szczecinku.

Opracował: K. Berezowska