Zarządzanie Dyrektora

w sprawie organizacji pracy w SOSW z powodu czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2020/2021 Z DNIA 22.04.2021.pdf