W naszym Ośrodku już drugi rok realizowany jest Projekt: Mówię bez słów – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu, w ramach którego działają różnorodne grupy terapeutyczne. Chciałabym przedstawić grupę Miłośnicy zwierząt, która realizuje zajęcia hipoterapii. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w okresie wczesnej jesieni i wiosny w stadninie koni “U Kachy” i prowadzone są przez hipoterapeutkę panią Kasię. Dzieci korzystają z jazdy konnej i uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Uczą się również jak pielęgnować konia poprzez aktywne uczestnictwo w jego czyszczeniu i wyczesywaniu. W czasie zajęć hipoterapii dzieci
z grupy Miłośnicy zwierząt realizowały różnorodne zabawy i ćwiczenia, których dobór zależał od indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka. Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywracanie dzieciom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Kontakt
z ciepłym ciałem konia wpływa kojąco na ciało i umysł dziecka, wyzwalając przy tym wiele pozytywnych emocji. Stymuluje korzystnie układ nerwowy, a spokojna jazda konna wycisza i uspokaja. Jazda konna poprawia koordynację ruchów, dając jednocześnie poczucie samodzielności i wiary w swoje możliwości. Podczas zajęć dzieci ćwiczyły prawidłową postawę ciała, kształtowały wzorzec ruchowy chodu a jazda na koniu przeciwdziałała przykurczą mięśni u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzieci podczas jazdy korygowały wady postawy, co miało wpływ na przywrócenie symetrii ciała dziecka i normalizację napięcia mięśniowego.
Hipoterapia ma także duży wpływ na stymulację procesu przyswajania języka przez dzieci mające trudności w porozumiewaniu się. Podczas zajęć w stadninie dzieci mogły czerpać z hipoterapii wiele korzyści w ramach usprawniania komunikacji z otoczeniem. Poszerzały słownik czynny i bierny. Miały okazje do komunikowania się werbalnego i werbalno – gestowego z koniem. Kontakt ze zwierzęciem służył wyzwalaniu spontanicznej aktywności komunikacyjnej dzieci – zarówno werbalnej, jak i pozajęzykowej. Uczucie panowania nad wielkim i silnym zwierzęciem i przyjacielska relacja z nim dodawały dzieciom wiary w siebie i wzmacniały poczucie własnej wartości.

Opracował: B. Stefańska