IMG_20181002_21130785311Dnia 03.10.2018r. odbyły się w internacie wybory do Samorządu Internatu. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w której dziewięciu kandydatów wyraziło chęć pracy w samorządzie. Ich kandydatury zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez wychowawców internatu. Nazwiska kandydatów oraz ich portrety wykonane wcześniej przez grupy wychowawcze były przez tydzień prezentowane na tablicy ogłoszeń Samorządu Internatu. Wybory poprzedził krótki, porządkowy apel, na którym wychowankowie zostali poinstruowani o sposobie głosowania. Wybory były tajne, wzięli w nich udział wszyscy obecni wychowankowie. Wszystkie oddane głosy były ważne. Po podliczeniu głosów okazało się, że przeważającą większość głosów zdobył Dawid Śliwiński, który podjął się pełnienia stanowiska przewodniczącego Samorządu Internatu. Jego zastępcą został Oskar Smolarz. Po ogłoszeniu wyników wyborów wszyscy zgromadzeni pogratulowali zwycięzcom i życzyli im wytrwałej i solidnej pracy.

Opracował: L. Brożko-Juriewicz, K. Englot