00121 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, z tej okazji wychowankowie brali udział
w warsztatach plastycznych. Każda z grup miała do wykonania określone zadanie, najstarsza grupa chłopców przygotowywała Marzannę na uroczystość powitania wiosny, dziewczęta wykonywały przebiśniegi, pozostali wychowankowie w zależności od upodobań oraz sprawności manualnej wyklejali wiosenną wierzbę, kolorowali ilustracje o tematyce wiosennej. Jak widać na załączonych zdjęciach wszyscy z zaangażowaniem starali się wykonać swoje prace.

Opracował:
Mariola Bujkiewicz, Klaudyna Tarnogrodzka