gimnastyk

Aktywne spędzanie czasu wolnego, jak wszyscy doskonale wiemy, jest bardzo pożądane…
W naszej Placówce wdrażamy uczniów do wszelkiej aktywności i również najmłodszym oferujemy zajęcia sprawnościowe nie tylko na lekcjach WF. Zajęcia takie są nie tylko ćwiczeniem sprawności fizycznej i doskonałą zabawą, ale uczą również współpracy
i prawidłowych zasad zachowania. A później można sprawdzić, jak sobie radzimy… taki sprawdzian mieli nasi uczniowie podczas Wojewódzkiego Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych Szkół Specjalnych w Stargardzie –
i zdali go na piątkę!

Opracował: K. Wilczyńska