legenda

Program własny „W poszukiwaniu Gryfa i jesiotra” powstał z potrzeby stworzenia wersji multimedialnej najbardziej znanych szczecineckich legend. Kierowany jest do uczniów naszego Ośrodka, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2019 – 2021. Daje on możliwość naszym uczniom poznania własnego regionu, wprowadza ich w życie kulturalne lokalnej wspólnoty, umożliwia kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadza w zagadnienia dotyczące historii naszego miasta i regionu, postaci z nim związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend. Ma on być podwaliną do świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym, wzbudzania chęci poznania i utożsamiania się z regionem, poprzez stopniowe poznanie historii i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu. Jednocześnie przyczyniać ma się do rozwijania u uczniów umiejętności dostrzegania niezwykłości i piękna szczecineckiej ziemi. A oto wyniki naszej tegorocznej pracy…

   

Opracował: A. Grobelna – Sochaj