W dniach 2.03 – 31.03.2021 nasz Ośrodek wziął udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno – społecznym „W marcu biegamy dla kobiet”, którego celem było:

  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym;
  • uświadomienie dzieciom obecności osób chorujących na raka w ich najbliższym otoczeniu;
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych osób;
  • propagowanie zdrowego stylu życia;
  • współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń na fanpage projektu.

Wspólnie zdobyliśmy 126,9 km. W ramach projektu wzięliśmy udział w Wirtualnym biegu z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa organizowanego przez ZPET w Bobrowie. Bardzo dziękuję wychowawcom klas I b, II-III b,II d oraz VII b oraz wychowawcom internackim: Lucynie B., Marioli B., i Katarzynie E., a także rodzicom – Tomasz N. za zaangażowanie i wsparcie.

Opracował: M. Grzystek