W poniedziałek 8 listopada odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu „Uczymy się pomagać”. Dzieci doskonaliły poznane wcześniej umiejętności z zakresu RKO oraz dowiedziały się jak poprawnie unieruchomić kończynę przy złamaniach czy skręceniach. Po krótkim pokazie i objaśnieniu dzieci przeszły do ćwiczeń praktycznych. Podczas trzeciego spotkania, które odbyło się 15 listopada wychowankowie obejrzeli film instruktażowy, który miał na celu utrwalić wcześniej poznane wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. Na koniec zajęć uczestnicy programu mogli wykazać się poznaną wiedzą wypełniając test z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto przygotowano tablicę informacyjną, z którą mogą zapoznać się pozostali uczniowie. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali drobne słodkie upominki, ale najważniejszą nagrodą są praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opracował : K. Wilczyńska, P. Czupiel, M. Gontarek, B. Ławer