Pomoce i sprzęt zakupiony w ramach Projektu pn. “Mówię bez słów”

logo-projekt

Od września 2017roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku realizowany jest projekt „Mówię bez słów – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną niemówiących lub posługujących się mową
w ograniczonym stopniu”.
 

Projekt realizowany jest w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego zgłoszonego przez Powiat Szczecinecki. Łączny koszt przedsięwzięcia to 530 000,00zł
z czego dofinansowanie unijne to 457 729,20 zł.

W ramach Projektu doposażona została baza dydaktyczna szkół wchodzących w skład ośrodka: szkoła podstawowa nr 8, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Za kwotę 164 tysięcy zł zakupiono sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystują uczniowie i nauczyciele na zajęciach specjalistycznych oraz w bieżącej pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej.

Zakupiony sprzęt specjalistyczny to najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku jest jedyną placówką w naszym mieście wdrażającą na tak szeroką skalę AAC w procesie edukacji i rewalidacji ucznia z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem i korzystania z zakupionych pomocy

 

<< zobacz katalog >>

Więcej