IMG_20181029_165620274

W dniu 29 października internacka starszyzna zorganizowała uroczyste przywitanie nowo przybyłych do ośrodka wychowanków. Młodzi musieli przejść szereg diabelskich konkurencji takich jak: próbę mądrości, picie mleka przez dziurawą rurkę, próbę prawdy i fałszu, przejście ścieżki zdrowia, próbę zdolności manualnych. Ich wiedza teoretyczna i zdolności praktyczne zostały sprawdzone. Wszyscy walecznie i z uśmiechem na ustach wypowiedzieli słowa uroczystej przysięgi wpisując się tym samym do społeczności internackiej. Nowi mieszkańcy zostali odznaczeni pamiątkowymi dyplomami i pasowani na mieszkańców internatu.

Opracował: M. Bujkiewicz Ł. Cerk