btr

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku w cztery miesiące po rozpoczęciu kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Zaproponowano by we wszystkich przedszkolach i szkołach najpóźniej tego właśnie dnia zainaugurować program codziennego głośnego czytania dzieciom, jako najlepszej i bezkosztowej inwestycji w ich rozwój. Nasz ośrodek włączył się do tej akcji bardzo chętnie i już czwarty rok z rzędu w niej uczestniczy.

Oto hasło przypominające nam o tym
„CZYTAJMY NASZYM DZIECIOM 20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!!!”

U nas dniem rozpoczynającym całoroczna akcję był piątek 28 września. W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i w związku z tym nasi uczniowie oraz nauczyciele przygotowali teksty nawiązujące do tego wydarzenia. Zaprezentowały nam się utwory: „Kto ty jesteś?” pięknie zinterpretowany przez Panią Dyrektor Barbarę Zasadę i ucznia kl. VA Rafała Zdebskiego, „Wars i Sawa” przygotowała kl. VIIIB oraz wiersze Jerzego Ficowskiego i Tadeusza Kubiaka przygotowali uczniowie kl.VIIA. Zmiana tematyki nastąpiła za sprawą naszego patrona czyli Jana Brzechwy. Bardzo podobały się nowe i mało znane wiersze Jana Brzechwy. Były to „Androny” czytane przez Pana Zbyszka – ochroniarza, „Babulej i Babulejka” czytane przez Przewodniczącą Rady Rodziców, „Baran”, „Ciotka Danuta” czytane przez Panią bibliotekarkę, „Jasne jak słońce” czytane przez v-ce Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, „Klej” czytane przez Panią Beatę ze świetlicy, „Mleko”, „Szóstka – Oszustka” przedstawiła Pani Dyrektor Anna Bartosz, o szpaku przeczytała nam Pani Pedagog, „Atrament i kreda” z tymi atrybutami zapoznała nas Pani Małgosia Jurjewicz. Zabawa była wspaniała, czas szybko upływał. Przekonaliśmy się, że dzięki codziennemu czytaniu możemy się świetnie bawić i dodatkowo poznawać świat.

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEGO CZYTANIA

Opracował: J. Markiewicz, B. Kaucka-Chudyma, B. Urbaniak