Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Autyzm jest to zaburzenie rozwojowe rozpoczynające się w okresie wczesnego dzieciństwa i trwa przez całe życie. Wywiera ono wpływ na odbieranie i rozumienie bodźców ze świata, wpływa na relacje społeczne. Osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu mają trudności w nawiązaniu relacji z innymi ludźmi, często mają problem z komunikacją, z uczeniem się.

W naszej społeczności szkolnej również mamy kolegów i koleżanki dotknięte tym zaburzeniem. W tym roku szkolnym klasy Ic – IIc i IIb – IIIb wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej, a także propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz zespołu Aspergera.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęliśmy już w marcu. W ramach solidarności z osobami z autyzmem wszyscy ubraliśmy się na niebiesko i wykonaliśmy niebieskie zdjęcie, które zostało umieszczone na stronie projektu. Podczas realizacji wspomnianego projektu wzięliśmy udział w konkursie plastycznym – każda z klas wykonała piękne prace zwracające uwagę na akceptowanie innych osób bez względu na różnice. Zorganizowane zostały również zajęcia „Niebieska Sensoplastyka®”, podczas których dzieci miały możliwość doświadczenia różnorodnych wrażeń sensorycznych, a dominującym kolorem był niebieski. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali piękną niebieską żarówkę, która obecnie zdobi korytarz szkolny.

Opracował: P. Pawlewicz