20181023_115719

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zakupił kolejny sprzęt, który poprawi komfort pobytu w placówce uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz ułatwi codzienną pracę terapeutom pracującym z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi. Celem edukacji tych dzieci jest stworzenie optymalnych warunków dla wspomagania ich rozwoju psychofizycznego. Aby efektywnie pracować z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi często mającymi duże ograniczenia ruchowe potrzebne są odpowiednio wyposażone w sprzęt rehabilitacyjno – rewalidacyjny pomieszczenia. Nasza placówka posiada dobrze wyposażone w wyżej wymieniony sprzęt sale i sukcesywnie zwiększa ich ilość. Tym samym likwiduje kolejne bariery, by ułatwić w sposób istotny naukę dzieciom z głęboką niepełnosprawnością podczas zajęć w szkole, które obejmują min.:

  • naukę nawiązywania kontaktów
  • kształtowanie sposobów komunikowania się z otoczeniem
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
  • rozwój zainteresowań otoczeniem,
  • kształcenie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
  • naukę celowego działania oraz udziału w ekspresyjnej działalności.

AMeva mini to podnośnik z obrotowym orczykiem oraz elektrycznym ramieniem nośnym, obsługiwany przy pomocy pilota. Podnośnik służy do podnoszenia i transportu dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo. Użycie tego sprzętu pozwala bez użycia siły i w sposób całkowicie bezpieczny przenosić osobę niepełnosprawną z miejsca na miejsce. Za pomocą podnośnika można podnieść dziecko z wózka i przenieść np. na materac lub sakwę ale także z podłogi na wózek. Nie każdy podnośnik posiada taką funkcję, dlatego tym bardziej cieszy terapeutów zakup sprzętu, który pomoże w pracy z niepełnosprawnymi osobami. Podnośnik sterowany jest pilotem i można nim bezpośrednio podjechać pod wózek. Jest mobilny, jego atutami są: mały rozmiar i duży udżwig. Barierą dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo może być np. zbyt długie siedzenie w wózku, dlatego korzystanie z podnośnika da im większą szansę na rozwój i zdobycie różnorodnych doświadczeń.

Opracował: B. Stefańska