pasowanie

12.10.2018 roku w naszym Ośrodku odbył się apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowania na ucznia. Na uroczystość zostali zaproszeni cała kadra naszego ośrodka wraz z uczniami naszej szkoły oraz specjalni goście – rodzice najmłodszych uczniów. Z okazji pasowania na ucznia dzieci klas 1a i 2a Pani Moniki Kaczmarczyk oraz uczniowie klasy 1 Pani Moniki Kwiatek przygotowały program artystyczny, na którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalno – taneczne i recytatorskie. Po pasowaniu uczniów przez Panią dyrektor Ośrodka Barbarę Zasadę i przemówieniu odbyła się dalsza cześć programu, która dotyczyła Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie Pani Wandy Szydłowskiej złożyli wszystkim nauczycielom życzenia
w formie wierszy. Pan Grzegorz ze swoimi uczniami zaprezentował koncert dzwoneczkowy. Na koniec spotkania Pani dyrektor złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a uczniowie Pani Wandy poczęstowali wszystkich słodkim upominkiem – ciasteczkami, które sami własnoręcznie upiekli.

Opracował: M. Kaczmarczyk