Pod tym hasłem 18 listopada 2021 roku, uczniowie klas PDP II D, IIE-IIIA oraz IIC wystąpili na „Poranku Listopadowym”. Prezentowali wiersze i utwory muzyczne związane z pamięcią o zmarłych, a także z pamięcią o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski na różne sposoby, nie tylko orężem. Kompozytorzy, pisarze, poeci tęsknili do wolnej Polski, poświęcali jej swoją twórczość. Część takich utworów m.in. K. C. Norwida zaprezentowała młodzież. Były one przeplatane pieśniami lirycznymi i patriotycznymi. Podniosłą atmosferę tworzył wystrój sali oraz galowy ubiór uczestników. A jak to wyglądało można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Poranek poetycki został przygotowany pod kierunkiem p. B. Urbaniak, p. V. Orłowskiej i p. B. Pindral.

Opracował: V. Orłowska