ortg

20 stycznia 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”. Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczniowie zmierzyli się z testem ortograficznym. Stopień trudności był bardzo duży, jednak piszący poradzili sobie znakomicie. Następnie najlepsi uczniowie przystąpili do drugiego etapu. Napisali dyktando, w którym aż roiło się od trudności ortograficznych. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a najlepsi wykazali się znajomością reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. W przerwach uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w zabawach ortograficznych, rozwiązywali krzyżówkę oraz wyszukiwali zakodowanych wyrazów, a następnie znakomicie wyjaśniali ich poprawną pisownię.

Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach i tak:

  • w kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 8 tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył Kacper K., wicemistrza Jakub Sz., III miejsce zdobył Przemek W.,
  • w kategorii klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 8 tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Julia S., wicemistrza Dawid Ś., III miejsce zdobyła Hubert M.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: M. Jurjewicz, A. Todryk