matema

28 stycznia 2020 roku w naszym Ośrodku uczniowie klas VIIIb i VIIIc oraz klas przysposabiających do pracy: Daria Myrcha, Alan Ratza, Denis Żak, Wojtek Wieczorek, Piotr Paszyński, Roksana Nić, Mateusz Wasiółka, Mariusz Krajnik, Łukasz Brodziak, Patrycja Dziuba, Piotr Okarma, Damian Stoltmann, Filip Russ, Michał Nasłaniec, Wiktor Żmudzki stawili się, aby wziąć udział w konkursie matematycznym „Mistrz matematyki”. Trochę zdenerwowani zasiedli do wykonywania zadań matematycznych. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała trzyosobowa komisja, która też sprawdzała prace konkursowe. Wyniki wszyscy mieli świetne, jednak najwięcej punktów otrzymał Denis Żak, drugi był Alan Ratza, trzeci Piotr Okarma. Dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy.
Gratulujemy odwagi i wyniku !!!

Opracował: B. Urbaniak