Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku
ul. Stanisława Staszica 18, 78-400 Szczecinek
Sekretariat: 94 373 10 57
Księgowość: 94 372 13 70
Fax: 94 373 10 57
sekretariat_sosw@op.pl
www.sosw-swiatki.pl