HISTORIA OŚRODKA

 

1957 – powstanie klas specjalnych w Szkole Podstawowej numer 4 w Szczecinku

1961 – oddanie do użytku klas specjalnych pomieszczenia w Szkole Podstawowej numer 6 w Szczecinku

1962 – przeniesienie klas specjalnych do Szkoły Podstawowej numer 2 w Szczecinku

1965 – podjęcie decyzji o budowie nowej szkoły specjalnej z internatem

1968 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu na Świątkach

1970 – zakończenie budowy Ośrodka – wydanie orzeczenia organizacyjnego na Państwowy Zakład
Wychowawczy

1973 – zorganizowanie klasy szkoły życia dla 12 uczniów

1976 – zmiana nazwy PZW na Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1977 – powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1992 – powstanie klas życia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

1993 – nawiązanie kontaktów z placówkami specjalnymi za granicą

1995 – nadanie placówce imienia Jana Brzechwy

1997 – powstanie oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych

1999 – reforma oświaty:

 • utworzenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekki umiarkowanym i znacznym
 • utworzenie trzyletniego Gimnazjum numer 1 dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
 • utworzenie trzyletniego Gimnazjum numer 2 dla niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
  i znacznym

2003 – uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”

2004 – powołanie Szkoły Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

2005 – 2006 – realizacja przez Szkołę Podstawową Ośrodka projektu „Jesteśmy jak inni – też potrafimy”
w ramach ogólnopolskiego projektu zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów z gmin wiejskich „Szkoła Marzeń”

IX 2008 – oddanie do użytku obiektu sportowego – „Orlik 2012”

X 2008 – rozbudowa obiektu Ośrodka, przeniesienie oddziałów filialnych z ulicy Wiatracznej

I 2010 – przyjęcie miejscowości Świątki do Szczecinka

 • zmiana adresu i siedziby szkoły
 • zmiana nazw i numerów szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  im. Jana Brzechwy:
 1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy
  w Szczecinku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 2. Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy
  w Szczecinku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 3. Gimnazjum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy
  w Szczecinku dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  im. Jana Brzechwy w Szczecinku

22 XI 2010 – nadanie Sztandaru Placówce z okazji 40-lecia działalności szkoły