sosw02111

Dnia 19 grudnia 2019 roku odbył się w naszym Ośrodku apel Świąteczny przygotowany przez klasy: VIB pani Małgorzaty Stańskiej, VIIIB pani Beaty Urbaniak i VIIIC pani Jolanty Koczur. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu gości m.in. starosta Krzysztof Lis, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka oraz ojcowie z parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinku, proboszcz Arkadiusz Sojka i o. Wojciech Pawlicki. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności we wzruszającym montażu słowno – muzycznym przedstawiającym bożonarodzeniowe zwyczaje. Podczas śpiewania pastorałek wspierał naszych uczniów wokalnie chór z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku pod kierunkiem pani Lucyny Kosińskiej. W czasie całego występu wykorzystano symbole komunikacji alternatywnej, również słowa pastorałek prezentowane były gestami Makatona i języka migowego. Po programie artystycznym i krótkich wystąpieniach starosty Krzysztofa Lisa i dyrektor Barbary Zasady wszyscy udali się na wspólną Wigilię.

Opracował: M. Stańska